Uppdateringar

  Första sidan  |  E-post   

2007-01-08


2003

03-12-16: Några döda länkar har fixats idag.

03-12-11: En mängd designmässiga justeringar har gjorts på webbplatsen.

03-12-06: Nytt saneringsföretag under Entreprenörer.

03-12-02: En ny sida introduceras idag.Litteratur -sidan finns en stor samling direktlänkar till intressant läsning inom ämnet förorenade områden.

03-11-27: Uppdateringar har gjorts på sidorna Nätverk& Organisationer, Utrustning, Nordiska länkar, Svenska exempel och Övriga Europa.

03-10-11: Två nya företag på sidan Utrustning.

03-10-08: GMD Geo- & Miljöteknik nytt företag under Konsulter.

03-09-09: Ännu mer nytt på sidan Övriga Europa.

03-09-08: Mer nytt på sidan Övriga Europa.

03-09-01: Nytt på sidan Övriga Europa. EU-projekt har lagts till som en rubrik på sidan.

03-08-23: Rosenberg Advokatbyrå HB nytt på sidan Juridisk hjälp.

03-08-16: Kemi & Toxikologi är uppdaterad med några nya länkar.

03-06-14: Ny kurs om grundvattenmodellering under Konferenser & Kurser.

03-05-29: Firma Virpi Nõmtak ny under Konsulter. Nytt även under Konferenser. En ny länk även under Svenska Exempel som du hittar via Teknik.

03-04-22: Ny sida med Europeiska länkar under uppbyggnad.

03-03-14: Lagt till ett företag från USA under Utrustning. Tarmac, Inc.

03-03-13: En av de bästa uppdateringarna på länge finns nu under Behandlingsanläggningar! - Tre studenter på Mälardalens Högskola har i ett projektarbete  sammanställt mottagnings- och behandlingsanläggningar i Sverige. Mycket bra hemsida där man också kan ladda ner rapporten.

03-03-12: Ny sida, Konferenser & Kurser upplagd. Nytt även under Nordiska länkar.

03-03-07: SAR Deconterra AS nytt norskt saneringsföretag under Nordiska länkar.

03-02-18: Tyréns AB nytt namn för tidigare Tyréns Infrakonsult AB sedan årsskiftet.

03-02-13: Structor Miljöteknik AB nya under Konsulter.

03-02-10: Däldehög AB och Däldehög Miljö AB uppdelade på två verksamhetsområden under Entreprenörer.

03-02-01: Nya företag under Konsulter (Conviro AB) och Entreprenörer (Sanbark AB) idag.

03-01-27: Ny länk på sidan Juridisk hjälp.

03-01-14: Namnbyte hos konsultföretag: Bjerking AB under Konsulter. Har också lagt till en banner för Nätverket Renare Mark på första sidan.

03-01-04: Årets första uppdatering blir ett par nya finska företag under Nordiska länkar.


Tidigare uppdateringar

Uppdateringar under år 2002

Uppdateringar under år 2001

Uppdateringar under år 2000