Uppdateringar

  Första sidan  |  E-post   

2007-01-08

2002

02-12-14: Flera nya norska länkar på sidan Nordiska länkar.

02-12-02: Nya länkar på sidorna Nordiska länkar samt Entreprenörer.

02-11-19: Nytt under Juridisk hjälp och Behandlingsanläggningar

02-11-10: WSP Environmental - J&W Energi och Miljö har bytt namn från 8 november och har ändrats under Konsulter. Nytt hittar du även under Behandlingsanläggningar.

02-11-04: Webbplatsen öppnar upp för annonsering. Läs mer under Kontakt.

02-11-03: Bioteknik vid Lunds Universitet nya på sidan om Forskning.

02-10-28: Förändring av undersida. Utrustning tar nu upp både mät- och saneringsutrustning. Falu Process Systems AB nya.

02-10-27: Envirovision nytt konsultföretag under Konsulter. Under Juridisk hjälp har Advokatfirman Westdahl AB tillkommit.

02-10-07: Nya Nordiska länkar idag. Ny sida om anläggningar för behandling och mottagning av massor.

02-09-30: Holm Advokatbyrå ny på sidan Juridisk hjälp

02-09-26: DGE nytt danskt konsultföretag under Nordiska länkar. Under Konsulter har även Hans Söderlund Miljökonsult förts in. 

02-09-11: Mindre uppdatering med rättade länkar på sidorna.

02-08-27: Renova nya bland Entreprenörer.

02-08-26: Diverse länkar har rättats. Några nya har tillkommit under Geostatistik.

02-07-28: Det nordiska nätverket Nordsoil har nu fått en egen hemsida. Länken finns med bland Nätverk & organisationer.

02-07-02: Flera nya länkar har lagts till idag. Uppdaterade sidor är Svenska Exempel, Utrustning, Geostatistik samt Nordiska länkar.

02-06-19: Ny Nordisk länk. SFT i Norge har lagt upp en fin GIS-databas över förorenade områden i Norge.

02-05-30: Starnet nytt på Nätverk & organisationer. URS Nordic nytt bland Konsulter.

02-05-27: Nya länkar på sidorna Svenska Exempel samt Kemi och Toxikologi.

02-05-12: Största delen av webbplatsen är nu anpassad för både Internet Explorer och Netscape-webbläsare. Några sidor återstår och visas som blanka i Netscape.

02-04-29: Nya länkar på sidorna Nordiska länkar, Riskvärdering och Konsulter.

02-04-25: Ny länk bland Svenska exempel, Munktellstaden i Eskilstuna.

02-04-17: Intressant ny saneringsteknik genom frysmuddring kan du läsa om hos FriGeo.

02-04-14: MarksaneringsInfo har ett eget domännamn, www.marksaneringsinfo.net. Webbplatsen finns dock kvar även på nuvarande adress.

02-03-09: Nya länkar under Konsulter. EnviroPlanning AB och ERM Scandinavia har tillkommit.

02-02-24: Riskvärdering tillkommer som ny rubrik hos MarksaneringsInfo. Nytt under Entreprenörer, Laboratorier och Svenska exempel. Det sista hittar du via Teknik.

02-02-19: Geo Innova AB nya under Konsulter.

02-02-09: Flera nya länkar idag. Bland Konsulter är GVT AB nya. Finska nätverket MUTKU har fått en hemsida som du hittar via Nätverk & Organisationer. På sidan Nordiska länkar har flera norska konsultföretag tillkommit.

02-02-07: Naturvårdsingenjörerna AB och Studsvik EcoSafe nya bland Konsulter.

02-01-23: Tomas Öberg Konsult AB nytt under Konsulter. Norska NOAH nya under Nordiska länkar.

02-01-05: BAT Cofra AB nya under Entreprenörer.

02-01-02: Årets första uppdatering på årets andra dag. Geo-gruppen AB nytt under Konsulter.


Tidigare uppdateringar

Uppdateringar under år 2001

Uppdateringar under år 2000