Uppdateringar

  Första sidan  |  E-post   

2019-03-16

2018:
181024: Mewab AB nytt företag under Behandling & Mottagning

180212 passerades 2 000 000 sidvisningar på webbplatsen, knappt 18 år efter starten.

180212: MTIB i Skandinavien AB nya under Saneringsföretag

2016:
161118 passerades 1 000 000 besökare på webbplatsen.

161001: Safe Control Materialteknik nytt under Laboratorier, Market Ecology nytt under Environmental Due Diligence, Breccia Konsult AB nya under Konsulter.

160524 passerades 900 000 besökare på webbplatsen.

2015:
150916 passerades 800 000 besökare på webbplatsen.

150524 passerades 1 500 000 sidvisningar på webbplatsen sedan starten för drygt 15 år sedan.

150319: PhytoEnvitech AB - nytt företag under Saneringsföretag

150319: Lemminkäinen Sverige AB - nytt under Saneringsföretag

150312: Structor Miljö Öst AB nya under Konsulter.

150128: Renergetics Svenska AB - nytt företag under Saneringsföretag & Utrustning

150104: Under 2014 hade MarksaneringsInfo nästan 110 000 besökare som genererade cirka 183 000 sidvisningar. Det är nytt rekord för både antal besökare och sidvisningar.

2014:
141216: Geobyrån nytt företag under Konsulter.

141213 passerades 700 000 besökare på webbplatsen.

141005: Sigma Civil nytt företag under Konsulter.

140902: Iterio nytt företag under Konsulter

140608: Jordnära miljökonsult AB nytt företag under Konsulter

140113 passerades 600 000 besökare på webbplatsen.

140106: Under 2013 hade MarksaneringsInfo 96291 besökare som genererade 155060 sidvisningar. Det är nytt rekord för både antal besökare och sidvisningar . Även antal återkommande besökare ökande kraftigt.

2013:
131118: Swerecycling - ett varumärke inom Swerock nytt företag under Behandling & Mottagning.

131024: Nordic Bio Engineering AB nytt företag under Saneringsföretag

130402: Rejlers Ingenjörer AB nytt företag under Konsulter.

130325: Envisan - belgiskt saneringsföretag på väg in på den svenska marknaden är nya under Övriga Europa.

130102: Under 2012 hade MarksaneringsInfo 78109 besökare som genererade 119654 sidvisningar. Det är nytt rekord för antal besökare med en ökning på nästan 14000 från föregående år.

2012

121230: Idag passerades 500 000 besökare på webbplatsen.

121105: Geoserve AB nytt företag under Saneringsföretag.

120910: Tumbergs avfallsanläggning i Vårgårda nytt under Behandling & Mottagning.

120822: Helldén Environmental Engineering AB nytt företag under Konsulter.

120612: Miljökontroll i Västra Götaland nytt företag under Konsulter.

120425: Idag passerades 1 000 000 sidvisningar på webbplatsen sedan starten för drygt 12 år sedan.

120401: Geokompaniet Sverige AB nytt företag under Konsulter.

120313: LMI Borrteknik AB nytt företag under Konsulter.

120301: MarksaneringsInfo har funnits online i 12 år den 1 mars 2012! Tack för att du besöker webbplatsen och gör det värt att fortsätta arbetet med att driva den. /Krister Honkonen

120102: Under 2011 hade MarksaneringsInfo 64504 besökare som genererade 101722 sidvisningar. Det är nytt rekord för antal besökare med en ökning på drygt 7000 från föregående år.

120102: AQVIS Miljö AB nytt företag under Utrustning.

2011

111115: Structor Nyköping AB nya under Konsulter.

111107: Liljemark Consulting nytt företag under Konsulter.

111017: Holger Andreasen AB, Oil Pollution Services och SealEco nya företag under Utrustning.

111011: Norrland Hydrogeologi nytt företag under Konsulter.

110927: DT Recycling nytt företag under Behandling & Mottagning.

110914: Idag passerades 400 000 besökare på webbplatsen.

110517: Helena Fürst Miljökonsult AB nytt företag under Konsulter.

110514: Idag passerades 900 000 sidvisningar på webbplatsen sedan starten för drygt 11 år sedan.

110420: Reconsil AB nytt företag under Saneringsföretag.

110329: Envic-Sense och SWEDAQ  nya företag under Utrustning.

110322: Lundborgs miljökonsult nytt företag under Konsulter.

110320: Miljöfirman Konsult Sverige AB nytt företag under Konsulter.

110308: Peab Grundläggning AB nya under Saneringsföretag.

110125: ARKIL Miljöteknik nytt företag under Konsulter.

110101: Besöksstatistiken för MarksaneringsInfo under 2010 visar på 57430 besökare som genererade 90592 sidvisningar. Det är nytt rekord beträffande antal besökare, en ökning med drygt 3000 från tidigare bästa året.

2010

101101: Svevia har lagts till under Behandling & Mottagning. De har anläggningar på flera platser i landet.

101026: Trapezia miljökonsult nytt företag under Konsulter.

101019: ArchaeaSolutions, Inc. nytt företag under Saneringsföretag.

100817: Rapporten - Storstadsspecifika riktvärden för Malmö, Göteborgs och Stockholms stad finns nu länkad under Rapporter & Utredningar

100707: Clifford Consulting AB nytt företag under Konsulter.

100704: Besöksstatistik för juni 2010: 4547 unika besökare genererade 8607 sidvisningar.

100622: Mark & Vattenprojekt nytt företag under Konsulter.

100601: L1 Agentur nytt företag under Utrustning. Haga Mölndal lbc -Hml - nya under Saneringsföretag.

100601: Besöksstatistik för maj 2010: 5295 unika besökare genererade 9249 sidvisningar.

100503: En genomgång och uppdatering av länkar på sidan Rapporter & Utredningar har gjorts.

100502: Besöksstatistik för april 2010: 4975 unika besökare genererade 7230 sidvisningar.

100422: Idag passerades 800 000 sidvisningar på webbplatsen sedan starten för drygt tio år sedan.

100401: Besöksstatistik för mars 2010: 6092 unika besökare genererade 9655 sidvisningar. Första gången som 6000 besökare på en månad överskreds. Tidigare rekordet låg på 5400.

100324: Två rapporter från SGF har länkats under Rapporter & Utredningar. Det är dels Förorenade byggnader och dels Åtgärdsmål vid in-situsaneringar.

100301: MarksaneringsInfo firar 10 år online!

100301: Besöksstatistik för februari 2010: 5231 unika besökare genererade 7562 sidvisningar.

100214: Bengt Dahlgren AB nya under Konsulter.

100202: Två nya rapporter har länkats under Rapporter & Utredningar. Från Hållbar sanering kommer Hälsoriskbedömning av exponering relaterad till dioxinförorenad mark och Naturvårdsverket har även publicerat Riskbedömning av förorenade områden.

100201: Besöksstatistik för januari 2010: 5145 unika besökare genererade 7254 sidvisningar.

100121: Bensinmontage Niklas Eriksson AB nya under Saneringsföretag.

100104: Besöksstatistik för december 2009: 4516 unika besökare genererade 6345 sidvisningar. För hela 2009 var besöksantalet 53385 och antalet sidvisningar 88297.

2009

091228: Idag passerades 300 000 besökare hos MarksaneringsInfo sedan starten 1 mars 2000. Tack alla ni som gör det värt arbetet att hålla igång webbplatsen.

091201: Besöksstatistik för december 2009: 5308 unika besökare genererade 8115 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 310 besökare och 487 sidvisningar under ett dygn.

091102: Besöksstatistik för oktober 2009: 4708 unika besökare genererade 8070 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 238 besökare och 447 sidvisningar under ett dygn.

091001: Besöksstatistik för september 2009: 4583 unika besökare genererade 8309 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 210 besökare och 435 sidvisningar under ett dygn.

090930: Åtta nya rapporter från Hållbar sanering har lagts upp med länkar under Rapporter & Utredningar.

090902: Besöksstatistik för augusti 2009: 3628 unika besökare genererade 5711 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 304 besökare och 446 sidvisningar under ett dygn.

090809: Besöksstatistik för juli 2009: 2974 unika besökare genererade 4319 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 258 besökare och 341 sidvisningar under ett dygn.

090701: Besöksstatistik för juni 2009: 3754 unika besökare genererade 6347 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 291 besökare och 449 sidvisningar under ett dygn.

090624: Structor Miljö Göteborg AB nya under Konsulter.

090602: Besöksstatistik för maj 2009: 4410 unika besökare genererade 7091 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 214 besökare och 368 sidvisningar under ett dygn.

090524: MILMAN Miljömuddring nya under Saneringsföretag.

090503: Besöksstatistik för april 2009: 4277 unika besökare genererade 8084 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 274 besökare och 619 sidvisningar under ett dygn.

090407: Miljöriskanalys av Tomas Öberg - en länk har lagts upp till Studentlitteratur där boken kan köpas. Finns under Rapporter & Utredningar.

090401: Besöksstatistik för mars 2009: Rekordantalet 5407 unika besökare genererade 8669 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 237 besökare och 557 sidvisningar under ett dygn.

090311: Fyra nya rapporter har publicerats inom Hållbar sanering och finns nu länkade under Rapporter & Utredningar.

090302: Idag passerades 700 000 sidvisningar här på MarksaneringsInfo sedan starten för 9 år sedan.

090301: Besöksstatistik för februari 2009: 4825 unika besökare genererade 8560 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 221 besökare och 568 sidvisningar under ett dygn.

090218: Nya publikationer från Hållbar sanering finns nu länkade. Föroreningsspridning består av en huvudrapport plus delrapporter. Hittas under Rapporter & Utredningar.

090211: Enzymex Miljöteknik AB nya under Saneringsföretag.

090209: Lodab Demolering AB nytt företag under Saneringsföretag.

090201: GeoNova nya under Konsulter.

090201: Besöksstatistik för januari 2009: 4995 unika besökare genererade 8667 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 226 besökare och 526 sidvisningar under ett dygn.

090114: Två nya rapporter har publicerats av Hållbar sanering - länkar under Rapporter & Utredningar.

090107: Bodemonderzoekstechnieken online - en ny länk till en användbar holländsk sida under Övriga Europa.

090101: Besöksstatistik för december 2008: 4850 unika besökare genererade 6991 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 285 besökare och 424 sidvisningar under ett dygn.

För hela 2008 noterades 54136 besökare och 101403 sidvisningar.

2008

081209: Ännu en rapport från Hållbar sanering - Bedömning av riskreduktion vid efterbehandling - Fas 2 - finns nu under Rapporter & Utredningar.

081202: Ny rapport från Hållbar sanering länkad - Utvärdering av analysmetoder för fritt lösta organiska ämnen - under Rapporter & Utredningar.

081201: Besöksstatistik för november 2008: 4991 unika besökare genererade 8600 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 247 besökare och 533 sidvisningar under ett dygn.

081124: En stor uppdatering av rapporter från landets länsstyrelser har påbörjats. Både gamla och nya Rapporter  och utredningar har länkats.

081118: Envix Nord AB nytt företag under Konsulter.

081101: Besöksstatistik för oktober 2008: Rekordantalet 5285 unika besökare genererade 9503 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 268 besökare och 613 sidvisningar under ett dygn.

081028: En länk till RenJord - en blogg om förorenad jord har lagts till under Övriga länkar.

081001: Besöksstatistik för september 2008: 4772 unika besökare genererade 8297 sidvisningar. Toppnoteringarna under månaden var 226 besökare och 427 sidvisningar under ett dygn.

080928: Ännu en publikation från Hållbar sanering finns nu länkad under Rapporter & Utredningar: Kriterier för effektiv riskkommunikation - sanering av förorenade områden.

080911: En ny publikation från Hållbar sanering har länkats under Rapporter & Utredningar - Hälsoriskbedömning av förorenande områden.

080901: Besöksstatistik för augusti 2008: 4202 unika besökare genererade 6571 sidvisningar. Toppnoteringarna under augusti var 202 besökare och 424 sidvisningar under ett dygn.

080813: Några rapporter från SGI har länkats under Rapporter & Utredningar.

080801: Besöksstatistik för juli 2008: 2006 unika besökare genererade 3343 sidvisningar. Toppnoteringarna under juli var 175 besökare och 396 sidvisningar under ett dygn.

080630: Besöksstatistik för juni 2008: 4150 unika besökare genererade 8314 sidvisningar. Toppnoteringarna under juni var 263 besökare och 504 sidvisningar under ett dygn.

080630: Tre nya publikationer från Hållbar sanering har lagts upp med länkar under Rapporter & Utredningar.

080615: En ny sida om Environmental due diligence har påbörjats på webbplatsen.

080602: Besöksstatistik för maj 2008: Rekordantalet 5053 unika besökare genererade 9604 sidvisningar. Toppnoteringarna under maj var 273 besökare och 534 sidvisningar under ett dygn.

080517: UVAT AB nytt företag under Konsulter.

080511: Ett antal intressanta rapporter från IVL har länkats under Rapporter & Utredningar.

080505: Hilding Sjölund Miljökonsult AB nytt företag under Konsulter.
Gärde Wesslau Advokatbyrå nya under Juridisk hjälp.
Toxics Release Inventory (TRI) Program nytt under Kemi och toxikologi.

080501: Besöksstatistik för april 2008: 4822 unika besökare genererade 10215 sidvisningar. Toppnoteringarna under april var 312 besökare och 690 sidvisningar under ett dygn.

080422: Miljö- och projekteringsbyrån i Mälardalen AB nytt företag under Konsulter.

080401: LBC Varberg nytt företag på sidan Saneringsföretag.

080401: Besöksstatistik för mars 2008: 4855 unika besökare genererade 8912 sidvisningar. Toppnoteringarna under mars var 254 besökare och 556 sidvisningar under ett dygn.

080327: Niska & Nyyssönen Oy nytt finskt företag under Nordiska länkar.

080323: Ytterligare en rapport från Hållbar sanering länkad - Miljökontroll av omgivningspåverkan vid efterbehandling. Finns under Rapporter & Utredningar.

080319: Ny rapport från Hållbar sanering - Exponeringsfaktorer vid riskbedömning - inventering av dataunderlag. Finns under Rapporter & Utredningar.

080318: Finska rapporter om riskvärdering och riktvärden har lagts till under Utländska rapporter. Endast på finska.

080310: MarksaneringsInfo välkomnar Norrecco AB som ny annonsör. Företaget kommer att arbeta med mottagning av avfall på flera platser i landet och har sitt svenska kontor i Landskrona. Företaget finns under Behandling & Mottagning.

080310: Nytt från Hållbar sanering - Osäkerheter i riskbedömning och beslutprocess under Rapporter & Utredningar.

080308: Lite uppdaterat under Norge på sidan Utländska rapporter.

080307: Ny rapport från Hållbar sanering ute under Rapporter och Utredningar - Utvärdering av saneringsmetoder med avseende på miljöprestanda och samhällsekonomi.

080304: LCM - ett företag inom mark och grundförstärkning nya under Saneringsföretag. Telge Återvinning AB nya under Behandling & Mottagning.

080301: Besöksstatistik för februari 2008: Rekordantalet 4923 unika besökare genererade 10469 sidvisningar. Toppnoteringarna under februari var 285 besökare och 594 sidvisningar under ett dygn.

080227: Jönköpings Jordhantering AB nya under Behandling & Mottagning.

080223: Antalet sidvisningar passerade 600 000 idag.

080221: Några länkar till lediga jobb sidor hos norska företag har lagts upp under Nordiska länkar.

080220: MarksaneringsInfo passerade idag 200 000 besökare.

080217: Utländska rapporter har uppdaterats för Storbritannien och Finland.

080215: Sweco Geolab nytt företag under Analyslaboratorier.

080206: Ett test med lokal väderprognos på hemsidan via Accuweather görs från idag.

080201: Besöksstatistik för januari 2008: 4338 unika besökare genererade 11143 sidvisningar. Toppnoteringarna under januari var 225 besökare och 609 sidvisningar under ett dygn.

080121: Marksanering-vattenrening.se nytt företag under Utrustning.

080109: Zwicky AB nytt företag under Utrustning.

080104: Groundia Oy nytt finskt konsultföretag inlagt under Nordiska länkar.

080102: Ejlskov A/S har lagts till under Konsulter.

080101: Besökstatistiken för hela 2007 visar 45553 besökare och 110263 sidvisningar.

080101: Besöksstatistik för december 2007: 3540 unika besökare genererade 8716 sidvisningar. Toppnoteringarna under december var 234 besökare och 601 sidvisningar under ett dygn.

 

2007

071228: MarksaneringsInfo välkomnar Ragn-Sells Miljökonsult som ny annonsör inför 2008. På företagets hemsida kommer man inom kort att kunna läsa om deras totallösning för förorenade områden - TerraFutura.

071205: En ny rapport från Hållbar sanering har länkats under Rapporter & Utredningar - Säkring av efterbehandlingsåtgärders effekt över tiden.

071201: Besöksstatistik för november 2007: 3983 unika besökare genererade 9363 sidvisningar. Toppnoteringarna under november var 198 besökare och 591 sidvisningar under ett dygn.

071129: Länk till tysk webbplats om geostatistik har lagts till under Geostatistik!

071101: Besöksstatistik för oktober 2007: 4687 unika besökare genererade 10493 sidvisningar. Toppnoteringarna under oktober var 267 besökare och 555 sidvisningar under ett dygn.

071023: En mängd felaktiga länkar till rapporter har rättats under Rapporter & Utredningar.

071021: Tellstedt AB och Tekomo Byggnadskvalitet AB har lagts till under Konsulter. FriGeo in under Saneringsföretag.

071014: En ny rapport från Hållbar sanering har länkats under Rapporter & Utredningar - Transparenta saneringsprojekt - fas 2.

071001: Besöksstatistik för september 2007: 4126 unika besökare genererade 9783 sidvisningar. Toppnoteringarna under september var 223 besökare och 534 sidvisningar under ett dygn.

070923: Ännu en rapport från SGI har lagts upp under Rapporter & Utredningar - Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Litteraturstudie

070908: ITM (Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap) vid Stockholms universitet gör jämförelsetester av laboratorieanalyser. Länkar till rapporter har lagts upp både under Rapporter & Utredningar samt Laboratorier.

070905: Kadesjös Ingenjörsbyrå nya under Konsulter.

070903: Hållbar sanering har publicerat en ny rapport, Modeller för spridning av metaller från mark till vatten, som finns länkad under Rapporter & Utredningar.

070901: Besöksstatistik för augusti 2007: 3333 unika besökare genererade 6944 sidvisningar. Toppnoteringarna under augusti var 210 besökare och 431 sidvisningar under ett dygn.

070830: Kursen Markekologisk Design hos VBU Ludvika har lagts till under Utbildningar.

070806: Besöksstatistik för juli 2007: 2305 unika besökare genererade 4562 sidvisningar. Toppnoteringarna under juli var 213 besökare och 399 sidvisningar under ett dygn.

070703: Besöksstatistik för juni 2007: 4179 (nytt rekord) unika besökare genererade 8609 sidvisningar. Toppnoteringarna under juni var 266 besökare och 550 sidvisningar under ett dygn.

070628: Juristfirman Stangdell & Wennerqvist AB nya under Juridisk hjälp.

070617: En länk till Swentec har lagts upp under Myndigheter.

070617: Axon Miljöteknik AB och AB Torkapparater nya under Utrustning. Globe Water AB har lagts till under Saneringsföretag.

070613: Pelagia Miljökonsult AB nytt företag under Konsulter.

070601: Besöksstatistik för maj 2007: 3868 unika besökare genererade 9816 sidvisningar. Toppnoteringarna under maj var 241 besökare och 587 sidvisningar under ett dygn.

070520: Soilrem-MB Envirotech har efter att RGS 90 köpts upp bytt namn till RGS 90 för den svenska verksamheten.

070502: PLUS Anläggningsteknik AB nytt företag under Saneringsföretag.

070501: Besöksstatistik för april 2007: 3782 unika besökare genererade 9334 sidvisningar. Toppnoteringarna under april var 240 besökare och 536 sidvisningar under ett dygn.

070419: MikrobiologiKonsult HB nytt företag under Konsulter.

070419: Två nya rapporter från Hållbar sanering finns länkade: Modeller för transport och spridning av föroreningar - fas 2 samt Stabilisering och solidifiering av förorenad jord och muddermassor. Båda under Rapporter och Utredningar.

070401: Sévêque Environnement nytt fransk konsultföretag under Övriga Europa.

070401: Besöksstatistik för mars 2007: 3989 unika besökare genererade 10905 sidvisningar. Toppnoteringarna under mars var 199 besökare och 543 sidvisningar under ett dygn.

070325: Ytterligare en rapport från Naturvårdsverket - Mottagningskriterier för avfall till deponi finns nu länkad under Rapporter & utredningar.

070324: Regenesis nytt företag under Övriga Europa.

070323: MarksaneringsInfo firar idag ett litet jubileum när antalet sidvisningar passerat 500 000 efter lite drygt 7 år på nätet. Under den tiden har över 157 000 besök noterats.

070313: Två nya rapporter från Hållbar sanering finns nu länkade under Rapporter & utredningar. Det är Vem kan man lita på? Att kommunicera risker i samband med förorenade områden samt Klorerade lösningsmedel - Identifiering och val av efterbehandlingsmetod.

070301: Besöksstatistik för februari 2007: 3730 unika besökare genererade 9672 sidvisningar. Toppnoteringarna under februari var 201 besökare och 524 sidvisningar under ett dygn.

070228: Ny rapport - Datormodeller för föroreningsspridning fas 2 - från Hållbar sanering länkad under Rapporter & utredningar.

070227: Västsvenska Miljörättsföreningen nya under Organisationer & Nätverk.

070219: Rapport från Avfall Sverige - Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor - har länkats under Rapporter & Utredningar.

070204: Besöksstatistik för januari 2007: 3995 unika besökare genererade 12066 sidvisningar. Toppnoteringarna under januari var 209 besökare och 672 sidvisningar under ett dygn.

070129: Salvor Oy - nytt finskt saneringsföretag länkat under Nordiska länkar.

070108: Hållbar sanering släpper ännu en rapport - Kostnadseffektiv analysmetod för dioxiner - som nu finns länkad under Rapporter och Utredningar.

070102: Ännu en rapport - Åtgärdslösningar - erfarenheter och tillgängliga metoder -  från Hållbar sanering finns nu länkad under Rapporter och Utredningar.

070101: Besöksstatistik för december 2006: 3057 unika besökare genererade 9602 sidvisningar. Sista veckans helgdagar gav en minskning jämfört med föregående månader. Toppnoteringarna under december var 161 besökare och 533 sidvisningar under ett dygn.

2006

061219: MarksaneringsInfo välkomnar EDP Consult AB som ny annonsör. Företaget har utvecklat mjukvara till svenska företag och kommuner i över 20 år.

061210: Två nya holländska länkar införda under Övriga Europa. Dessutom finns en ny rapport från Hållbar sanering länkad - Probabilistisk riskbedömning fas 2.

061203: Massor av uppdaterade länkar och nya rapporter upplagda under Rapporter och Utredningar.

061202: Besöksstatistik för november 2006: 3625 unika besökare genererade 12024 sidvisningar. Toppnoteringarna under november var 179 besökare och 584 sidvisningar under ett dygn.

061128: Ny rapport från Hållbar sanering länkad: Förbättrad riskbedömning av kvicksilverförorenade sediment.

061127: Nya franska länkar under Europeiska länkar.

061126: Två nya rapporter länkade under Svensk litteratur. Förorenade områden och fysisk planering (NV och BV) samt Riskvärdering - metodik och erfarenheter (Hållbar sanering).

061125: Bodemnieuws - holländsk tjänst med nyheter om förorenad mark är ny under Europeiska länkar. Nyheter bara på holländska.

061121: Advokatfirman Foyen och Advokatbyrån Alrutz nya under Juridisk hjälp.

061116:En broschyr om Miljöbalken från Svenskt Näringsliv har länkats under Svensk litteratur.

061107: Information om SGI:s biotillgänglighetstest har lagts upp under Laboratorier. EDP Consult AB nya under Konsulter.

061106: En länk till den finska markskyddslagstiftningen har lagts upp under Nordiska länkar. Lagstiftningen finns tillgänglig på svenska.

061101: Besöksstatistik för oktober 2006: 3162 unika besökare genererade 12107 sidvisningar. Toppnoteringarna under oktober var 174 besökare och 745 sidvisningar under ett dygn.

061101: Sites-Pollues är en portal om det franska arbetet med förorenad mark. Ny under Övriga Europa. Ännu en rapport från Hållbar Sanering har länkats under Svensk litteratur.

061025: SEKA Miljöteknik AB och Gradar Geofysik nya under Konsulter.

061017: Bioclear nya under Övriga Europa.

061009: Ännu en rapport från Hållbar sanering har länkats under Svensk litteratur.

061005: Från idag fungerar även adressen www.marksaneringsinfo.se för att hitta till webbplatsen. Atkins nytt företag under Konsulter.

061004: Advokatfirman Lindahl nya under Juridisk hjälp. Omvärldsbevakning uppdaterad nästan dagligen.

061002: Rapport från Hållbar sanering om utbildningar har länkats under Utbildningar och Svensk litteratur.

061002: Besöksstatistik för september 2006: 1999 unika besökare som genererade 11272 sidvisningar. Toppnoteringar var 145 besökare på ett dygn och för sidvisningar 691 under bästa dygnet.

060917: Två nyheter idag. En ny sida har lagts upp, Nyheter, som ska bevaka branschnyheter från utlandet.  En sökfunktion har lagts in  på förstasidan. 

060914: Orbicon f.d. Hedeselskabet Miljö og Energi, nya under Nordiska länkar.

060907: NOAH AS nya under Behandling & Mottagning.

060905: SITA Remediation NV nya under Saneringsföretag.

060904: Rapporter från Länsstyrelsen i Kronoberg uppdaterade under Svensk litteratur.

060829: Ytterligare åtta rapporter om förorenad mark har länkats under Svensk litteratur.

060823: Structor Miljöbyrån AB nya under Konsulter.

060816: information om Ragn-Sells AB uppdaterad under Saneringsföretag samt Behandling & Mottagning.

060815: Ny rapport om laktester från Hållbar sanering länkad under Svensk litteratur. Eco-e Miljökonsult nya under Konsulter.

060807: Lindskog Malmström Advokatbyrå nya under Juridisk hjälp.

060721: Kodeda Konsulter AB nya under Konsulter.

060624: MAQS Law Firm Advokatbyrå KB nya under Juridisk hjälp.

060604: LBC Väst AB har lagts till under Saneringsföretag.

060522: Ny rapport från Hållbar sanering länkad under Svensk litteratur - Riskvärdering vid val av åtgärdsstrategi.

060507: Geoveta AB nytt företag under Konsulter. En ny rapport från Hållbar sanering har lagts till under Svensk litteratur.

060420: Några rapporter från Vägverket och VTI om tjärasfalt har länkats under Svensk litteratur.

060406: Två nya rapporter länkade under Svensk litteratur. Den en checklista för verksamhetsutövare från Länsstyrelsen i Västra Götaland och den andra ännu en rapport från Hållbar sanering.

060405: I Uppsala den 30 mars delades Sweco-priset inom efterbehanding av förorenade områden ut för första gången. Pristagare blev webbredaktören här på MarksaneringsInfo, Krister Honkonen. Läs mer om priset här. Diplomet kan läsas här.

060321: Ytterligare två rapporter inom Hållbar sanering har länkats under Svensk litteratur.

060320: Geokema AB nya under Konsulter.

060319: Två nya rapporter från Hållbar sanering finns nu länkade under Svensk litteratur.

060313: Göteborgs Gatu AB nya under Konsulter.

060309: Flygfotohistoria - Gamla flygfoton tagna från 1946 och framåt. Nyupptäckta svartvita flygbilder från hela landet, aldrig tidigare visade. Ny under Övriga länkar.

060226: Rodhe Tankrengöring AB nya under Saneringsföretag. Under Svensk litteratur har länkar lagts upp till två nya rapporter inom Hållbar Sanering. Flera nya rapporter och uppdaterade länkar hos länsstyrelserna på samma sida.

060222: Trägårdh & Falkenborn Advokatbyrå nya under Juridisk hjälp.

060206: Remiss angående vägledningsmaterial för riskbedömning av förorenade områden från Naturvårdsverket har lagts upp under Svensk litteratur och Risk-sidan.

060129: SSM Svensk Sjömuddring AB nytt företag under Saneringsföretag.

060125: Ny rapport om förorenade byggnader från Naturvårdsverket under Svensk litteratur.

060124: Acitex Miljö Skydd AB nya under Utrustning.

060104: Alron Chemical AB nya under Utrustning.

2005

051214: COWI nytt företag under Konsulter. Wistrand Advokatbyrå nya under Juridisk hjälp.

051121: Ny rapport från SGI om föroreningar vid naturolyckor länkad under Svensk litteratur. Marin Miljöanalys AB och Marin Miljökonsult nya under Konsulter. Vafab Miljö AB nya under Behandling & Mottagning.

051117: Några rapporter från Lst Stockholm, Gävleborg och Jönköping har lagts upp under Svensk litteratur. Ytterligare länkar har rättats.

051117: Under dagen har det varit driftproblem med webbhotellet vilket medfört att webbplatsen inte varit tillgänglig för besökare.

051114: MarksaneringsInfo har anslutits till Googles annonsprogram sedan en vecka tillbaka.

051112: Nya rapporter har lagts upp under Svensk litteratur. Sidan håller på att uppdateras då många länkar blivit inaktuella när länsstyrelserna har gjort om sina hemsidor.

051110: En länk till Klippans Läderfabrik har lagts upp under Svenska saneringsprojekt.

051107: Yoldia nya under Konsulter och ATC nytt företag under Utrustning.

051103: MarksaneringsInfo har flyttat till nytt webbhotell och från idag är det bara adressen www.marksaneringsinfo.net som fungerar för att nå webbplatsen. Omdirigering hit görs från den gamla adressen men ändra gärna länkar på hemsidor och bland dina favoriter.

050927: Miljö & Processteknik AB nya under Konsulter.

050920: Fröberg & Lundholm Advokatbyrå nya under Juridisk hjälp

050905: Afriso EMA nytt företag under Utrustning.

050801: Soil and Sediments Scandinavia AB nya under Saneringsföretag.

050620: HS Miljölab AB nya under Laboratorier.

050613: Flera nya konsultföretag har lagts till under Konsulter.

050608: Advokatfirman ACTA nya under Juridisk hjälp.

050501: SAR Deconterra AB nya under Saneringsföretag.

050420: Nyheter under Svensk litteratur. Rapport från SGI samt exjobb och avhandlingar från MCN. 188 länkar på sidan.

050321:Belgiska DEC NV nytt företag under både Entreprenörer och Europeiska länkar.

050301: Idag har MarksaneringsInfo funnits 5 år på Internet. Webbplatsen har under de åren vuxit från en liten privat länksamling till en välbesökt resurs inom ämnesområdet.

050209: Chemical Industry Supplier Directory ny länk under Kemi & Toxikologi.

050208: Några nya företagslänkar har lagts till. Geogen Produktion AB under Saneringsföretag samt Niras A/S och SamCon AB under Konsulter.

050207: Två rapporter från FOI har lagts till under Svensk litteratur. 185 litteraturlänkar på sidan. FOI har också lagts till listan över forskningsinstitut under Forskning.

050130:  SC Biochem AB nya under Saneringsföretag.

050124: 15 nya länkar under Svensk litteratur idag. Lst Norrbotten, Lst Östergötland, MCN, Spimfab, SGF samt en ny rubrik med Examensarbeten har lagts till på sidan. Nu 183 länkar på sidan. Många felaktiga länkar uppdaterade.

050103: Nya länkar under Svensk litteratur (SGI) och Utländsk litteratur (NICOLE).


Tidigare uppdateringar

Uppdateringar under år 2004

Uppdateringar under år 2003

Uppdateringar under år 2002

Uppdateringar under år 2001

Uppdateringar under år 2000