Riskbedömning & riskvärdering

Första sidan | E-post

Uppdaterad: 2011-12-03

Riskbedömning och riskvärdering

En viktig aspekt i arbetet med förorenad mark är avvägningen av risker. Riskbegreppet är ett omfattande område och spelar stor roll för val av saneringsmetoder och vilka nivåer saneringen ska göras till. När är det tillräckligt rent? Vilka halter av föroreningar kan accepteras på platsen? På den här sidan görs ett försök att börja samla ihop information och kontakter som är relevanta i sammanhanget. Det är en liten samling till en början som ska utvidgas ordentligt.

Företag och organisationer

  • COWI AB - genomför riskanalyser för person, miljö och egendom inom industri, transport och samhällsbyggande. Kontakta avdelningen Miljö, Risk & Säkerhet.
     
  • EnviroPlanning AB - arbetar med riskanalyser i olika miljösammanhang.
  • Ramböll Sverige AB - arbetar mycket med risk- och beslutsanalys.
  • SWECO VIAK - har bra kompetens för risk- och beslutsanalys.
  • Miljöriskanalys av Tomas Öberg - Boken om miljöriskanalys omfattar riskbedömning, riskkommunikation och riskhantering. I boken introduceras den teori och de metoder som är grundläggande för att hantera risk- och beslutsproblem inom miljöområdet.
  • Riskkollegiet - förening med riskhantering i olika former som inriktning. 

Utländska länkar