Nätverket Renare Mark

Nätverk och organisationer

Första sidan | E-post

Uppdaterad: 2014-08-19

Nätverk och organisationer

Det finns både i de nordiska länderna och övriga världen ett antal nätverksbildningar av olika karaktär som arbetar med förorenad mark och efterbehandling. MarksaneringsInfo är en form av nätverksbyggande och på den här sidan ska information byggas upp om var du kan hitta andra.

 

© 2000-2014 Honkonen/MarksaneringsInfo