"annonsplats" "annonsplats" "annonsplats"

MarksaneringsInfo

- Utländsk litteratur -

Första sidan | E-post

Uppdaterad 2011-02-03

Utländsk litteratur om förorenad mark

Det finns mycket att lära från andra länder inom ämnet förorenad mark. För att underlätta att hitta exempel på utländsk litteratur och rapporter samt intressanta webbplatser, erbjuder MarksaneringsInfo direktlänkar till de olika rapporterna och sammanställningarna. Sammanställningen är inte på något sätt komplett men kommer att utökas framöver. Mängden material är mycket stor, framför allt i USA.

När du klickar på länkarna öppnas filen i ett nytt fönster. Om du istället vill ladda ner filen till din dator ska du högerklicka och välja alternativet "Spara mål som.."

Har du fler tips om rapporter och utredningar som finns ute på nätet får du gärna skicka ett mail och tipsa om det så ökas samlingen på framöver.

Australien
- A Health Guideline Value for benzene in contaminated soil 
- Documents for Site Contamination NEPM
- Schedule B(1) - Guideline on Investigation Levels for Soil and Groundwater 
- Schedule B (2) -Guideline on Data Collection, Sample Design and Reporting 
- Schedule B (3) - Guideline on Laboratory Analysis of Potentially Contaminated Soils 
- Schedule B (4) - Guideline on Health Risk Assessment Methodology 
- Schedule B (5) - Guideline on Ecological Risk Assessment 
- Schedule B (6) - Guideline on Risk Based Assessment of Groundwater Contamination 
- Schedule B (7A) - Guideline on Health-Based Investigation Levels 
- Schedule B (7B) -Guidelines on Exposure Scenarios 
- Schedule B (8) - Guideline on Community Consultation and Risk Communication 
- Schedule B (9) - Guideline on Protection of Health and the Environment During the Assessment of Site Contamination 
- Schedule B (10) - Guideline on Competencies and Acceptance of Environmental Auditors and Related Professionals

Danmark 
- Krav til kortlægningsundersøgelse
- Jordforureningsloven  
- Planloven  
- Miljøbeskyttelsesloven  
- Virksomheder der kræver godkendelse  
- Køb, salg og belåning af forurenede grunde  

- En bra sida med publikationer hos Vestsjællands Amt

Finland

- Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
- Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet
- Maaperän ja pohjaveden kunnostus - yleisimpien menetelmien esittely 
- Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitelma
- Pilaantuneiden alueiden kunnostamista ja riskinarviointia koskeva lainsäädäntö

Frankrike
- The French approach to contaminated-land management

Holland
- RIVM - publications

Kanada
- National Guidelines and Standards Office
- Canadian Environmental Quality Guidelines 
- Canadian Soil Quality Guidelines - Selenium 
- Canadian Water Quality Guideline - Inorganic Fluorides 
- Guidance Manual for Developing Site-Specific Soil Quality Remediation Objectives for Contaminated Sites in Canada 
- Protocol for the Derivation of Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life 
- The Protocols of the Canadian Soil Quality Guidelines

Norge
- Statens forurensningstilsyn (SFT) - Emner Forurenset grunn
- SFT publikationer
Exempel på rapporter:
- Miljøtekniske undersøkelser. Utdyping av krav til innhold
- Risikovurdering av forurenset grunn
- Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

NICOLE
- NICOLE Communication on Contaminated Land Booklet  

Schweiz
- BUWAL Guidance on implementation - Downloads and ordering

Storbritannien 
- Defra, UK - Environmental Protection - Land Soil and Contamination - publications

- CLEA UK - Contaminated Land Exposure Assessment used in the United Kingdom
- GPLC1 – Guiding principles for land contamination (Environment Ageny UK)

- Contaminated Land Exposure Assessment (CLEA) toxikologi om enskilda ämnen
- 1,1,1-trichloroethane
- tetrachloroethene
- vinyl chloride
- tetrachloroethane
- arsenic
- cadmium
- chromium
- lead
- mercury
- Dioxins, Furans and dioxin-like PCBs
- phenol
-

USA

Superfund
- Superfund Publications, US EPA
- (CLU-IN) - TechDirect Publications

US Army
- Continuous Treatment of Low Levels of TNT and RDX in Range Soils Using Surface Liming
- Technical Reports -- Environmental Cleanup

Ämnesindelat från USA

Arsenik
- Gardening on Lead- and Arsenic-Contaminated Soils (Frank J. Pereya, Washington State University)

Bly 
- Short Sheet - TRW Recommendations for Sampling and Analysis of Soil at Lead (Pb) Sites 
- Superfund Lead-Contaminated Residential Sites Handbook 
- TRW Recommendations for Performing Human Health Risk Analysis on Small Arms Shooting Ranges 
- Validation Strategy for The Integrated Exposure Uptake Biokinetic Model for Lead in Children

fortsättning följer....