Analyslaboratorier

 

Första sidan  | E-post   

Uppdaterad 2016-10-01

Laboratorier

I samband med provtagning uppkommer förstås ett behov av att få analyserat innehållet i jordproverna. Det finns flera laboratorier som genomför miljörelaterade analyser och nedan finns länkar till några av de viktigaste.

 • ALcontrol
   

 • ALS Scandinavia AB - analyser av jord, vatten, biomaterial m m för metaller
  och organiska ämnen.
   

 • anoZona - arbetar tillsammans med flera laboratorier i Europa med nya moderna miljöanalyser
   

 • Eurofins Sverige AB
   

 • IVL Svenska Miljöinstitutet AB
   

 • Markvetenskapliga Laboratoriet - SLU i Umeå som utför analysuppdrag inom oorganisk analys för mark och vatten, samt har kapacitet för isotopkvotsbestämningar. Labchef är Anders Ohlsson.

 • Safe Control Materialteknik AB är ett fristående och av Swedac ackrediterat laboratorium beläget i Göteborg. Verksamheten är uppbyggd kring de fem produktionsenheterna kemi, mekanisk provning, mekanisk verkstad, metallografi och miljö.
   

 • SGI Laboratorieundersökningar - erbjuder bland annat ett test av biotillgänglighet. Läs mer i pdf-fil.
   

 • Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut - Markrelaterade analyser
   

 • Sweco Geolab - utför ingående undersökningar av markförhållandena från yta ned till berggrund. Vi gör geotekniska jordanalyser, kemiska näringsanalyser av odlingsjord, översiktliga miljöanalyser samt analyser på avfall från olika typer av industriverksamheter.

  Rapporter om analyser
   

 • ITM (Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap) vid Stockholms universitet
  -
  ITM:s provningsjämförelser - med länkar till rapporter om provningsjämförelser, som är obligatoriska för ackrediterade laboratorier, gör det enkelt att finna fel i analyserna och att sålla bort olämpliga analysmetoder, men också att ge en övergripande information om kvalité och mätosäkerhet inom området.

En nyttig länk för kemisk information är Kemikalieinspektionen.

 

counter stats