Kemi och Toxikologi

Första sidan | E-post

Uppdaterad: 2013-05-09

Information om kemi och toxikologi

En mycket viktig del av arbetet med att göra riskbedömningar av förorenad jord är att ha förståelse om föroreningars farlighet och rörlighet i marken. Mängden kemikalier som används kan räknas i tiotusentals och följaktligen är det mycket svårt att avgöra exakta egenskaper för varje tänkbart ämne man träffar på. Nedanstående länkar kan kanske vara till en del hjälp i försöken att hitta fram till rimliga avvägningar av föroreningssituationen. Sidan kommer snart att utökas.

Kemi

Toxikologi

Geokemi