"annonsplats"

"annonsplats"

"annonsplats"

Juridisk rådgivning

Första sidan  |  E-post  

Uppdaterad 2015-06-16

Advokatbyråer och annan juridisk hjälp

En viktig del när man arbetar med markföroreningsfrågor. Utredningen av saneringsansvaret kräver mycket goda kunskaper i miljölagstiftningen och det räcker då inte med enbart miljöbalken. Många svar fås genom att studera förarbeten, rättspraxis och övergångsbestämmelser till balken. Expertkunskaper är oftast nödvändiga.

För att bidra med kontakter även inom detta område finns en lista över advokatbyråer samt annan juridisk rådgivning på den här sidan. Jag tar gärna emot tips på företag som specialiserat sig på frågor rörande förorenad mark och ansvarsutredningar kring detta. Skicka mig förslag via e-post.

En sida om lagstiftning som rör efterbehandling av förorenade områden finns hos Naturvårdsverket. Länk

Advokatbyråer

Mannheimer Swartling Advokatbyrå - Juridisk rådgivning i alla typer av miljö- och fastighetsrättsliga ärenden. Kontakta advokat Per Molander, tfn: 08-505 765 00, e-post: pmo@msa.se

Advokatfirman Åberg & Co - Specialiserad på ansvarsutredningar tillstånds- frågor avseende förorenad mark. Arbetar därutöver med alla förekommande miljö- och fastighetsrättsliga frågeställningar. Kontakt: Advokat Mårten Bengtsson,08-696 95 71, e-post: marten.bengtsson@adv-aberg.se

Ramberg Advokater - Juridisk rådgivning i miljö- och fastighetsrättsliga ärenden. Kontakta advokat Anders Nilsson, tfn: 042-377060, e-post: anders.nilsson@ramberglaw.se

Advokatfirman Jens Pedersen AB - har medverkat vid flera efterbehandlings- entreprenader där man ansvarat för upphandlingar av konsulter och entreprenörer, handlagt entreprenadrättsliga frågor under entreprenadtid och ansvarat för besiktningar av utförd sanering. Kontakt: Jens Pedersen, Växel 08-440 42 70.

Delta Advokatbyrå AB - specialiserad på alla typer av fastighetsrätt och nu även miljörätt. 

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå - advokatbyrån för mark- och miljörätt

Falkenborn Advokatbyrå - kontakta Karin Dunér med stor erfarenhet av bl.a. ansvarsutredningar inom förorenade områden.

MAQS Law Firm Advokatbyrå KB - Advokatbyrå som arbetar med bland annat ansvarutredningar och markföroreningsfrågor.

Nordic Law - en affärsjuridisk advokatbyrå med kontor i Malmö och Göteborg

Lindskog Malmström Advokatbyrå - erbjuder juridisk rådgivning i alla typer av miljörättsliga ärenden, däribland frågor rörande förorenad mark. Läs mer på hemsidan främst under Nyheter samt under Medarbetare/Johan Norman samt Carolina Åkerlind.

Advokatfirman Lindahl KB med kontor på flera håll i landet. Specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och ger juridisk rådgivning i miljö- och fastighetsrättsliga ärenden. Kontaktperson är advokat Mikael Wärnsby, 0730-399 250, mikael.warnsby@lindahl.se

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB - Specialiserade på rådgivning i och handläggning av miljö- och fastighetsrättsliga ärenden. Välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation på telefon 031-15 14 90.

Advokatfirman Foyen

Gärde Wesslau Advokatbyrå - är specialiserad på svensk och internationell affärsjuridik med kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Jönköping och Helsingborg. Fastighets- och miljörätt är rättsområden som byrån arbetar inom.

Alrutz Advokatbyrå AB

Wistrand Advokatbyrå  

Delphi & Co

Advokatfirman Vinge

Linklaters Advokatbyrå

Advokatfirman Lilliehöök Jacobsson

Juridisk rådgivning och utbildning

COWI AB - erbjuder både tekniska konsulter inom miljö, risk och säkerhet samt  miljöjuridisk kompetens. Kontakta miljöjurist Ewa Bergwall för frågor. Vxl: 010-850 10 00

JP Infonet - ett företag som erbjuder informationstjänster som exempelvis lagstiftning inom miljöområdet.

 

© 2000-2015 Krister Honkonen/MarksaneringsInfo

counter stats