Europeiska länkar

   Första sidan  | E-post   

Uppdaterad 2016-03-17

I flera europeiska länder finns en lång erfarenhet och mycket kompetens inom arbetet med förorenad mark.  Den här sidan ska samla en del Internetresurser från övriga Europa utanför de nordiska länderna. Listan omfattar konsulter, entreprenörer och myndigheter. Antalet länkar kommer att uppdateras kraftigt den närmaste tiden.

EU-projekt

EUGRIS - ett projekt som syftar till att skapa en kunskapsdatabas över arbetet med förorenad mark och grundvatten inom EU.

EUROPA  LIFE - Homepage - LIFE fonden där man kan söka bidrag för miljöprojekt. I Sverige hanteras ansökningarna av Naturvårdsverket.

Belgien

DEC (DEME Environmental Contractors) - belgiskt saneringsföretag som även har verksamhet i Sverige.

Envisan - belgiskt saneringsföretag med stor erfarenhet av förorenad mark och förorenade sediment. Företaget är en del av Jan de Nul, ett stort muddrings- och offshoreföretag med internationell verksamhet.

PSR - Brownfield developers - belgiskt företag som specialiserat sig på att omvandla gamla industriområden/fastigheter genom att köpa in förorenade fastigheter, sanera dem och utveckla till annan användning.

Frankrike

SITES-POLLUES is the website presenting the French approach on contaminated land management.

BRGM: French Geological Survey - Sites et sols pollués

INERIS: Institut National de l’Environnement et des Risques - French Environment and Risk Institute - har ett Download center med massor av riskrapporter på franska

Soil Protection in French Environmental Law

Holland

Holländska riktvärden (Dutch target and intervention values) på Wikipedia

Bioclear - saneringsföretag med biologisk behandling som specialitet.

Bodemnieuws - Holländsk tjänst med nyheter om förorenad mark. Bara på holländska.

BIELLS - Bodeminformatie

Bodemcentrum 

Bodemonderzoekstechnieken online

Schweiz

Bundesamt für Umwelt

Storbritannien

CABERNet Web Site

CELTIC Technologies - Solutions For Contaminated Land And Groundwater

Land Quality Management Ltd

Netcen

Regenesis - offers a range of specialty soil and groundwater remediation products. Offices worldwide with Scandinavian contact in UK.

Sanaterre Environmental - engelsk webbplats som tar upp riktvärden i några olika länder.

Tyskland

The Federal Environmental Agency (Umweltbundesamt) - startsida
Altlasteninfos des UBA
- information om förorenad mark från tyska Umweltbundesamt.

Bilfinger Berger Umwelttechnik GmbH - genomförde den termiska behandlingen på gasverkstomten och Lyftkranen i Stockholm.

BioPlanta GmbH

INTERGEO Umwelttechnologie - Consulting, Boden- und Grundwassersanierung.

Övriga länder

 

 

© 2000-2012 Krister Honkonen/MarksaneringsInfo