annonsplats
 
annonsplats
 
annonsplats
 

Environmental due diligence

Första sidan | E-post     Uppdaterad 2017-01-31

Environmental due diligence

Environmental due diligence är ett begrepp som används ofta inom fastighetsöverlåtelser. Många konsultföretag som arbetar med förorenade områden gör uppdrag med miljötekniska besiktningar av företag, byggnader och fastigheter i samband med fastighets- och företagsaffärer.

Eftersom ämnesområdet är en viktig del i problemställningen kring förorenade områden kommer en beskrivning att göras här på sidan. Ofta stöter man på förkortningar som EDD eller TEDD. En översiktlig beskrivning av begreppet due diligence kan läsas hos Wikipedia. Det finns även en svensk version benämnd företagsbesiktning.

Här nedanför hittar du länkar till några företag som arbetar med metodiken. Fler läggs upp vartefter en genomgång har gjorts.

Det är förstås välkommet med ett mail till info@marksaneringsinfo.net om ni själv vill lyfta fram detta från något företag.


COWI AB - är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och finns med över 1000 anställda representerade på 12 kontor i Sverige. Erbjuder ett heltäckande paket av environmental due diligence tjänster för fastighets- och företagsöverlåtelser. Vårt globala nätverk, genom CAT Alliance Ltd, och systematiskt samarbete mellan olika enheter ger oss en möjlighet att leverera jämförbara bedömningar oavsett var i världen den bedömda fastigheten eller företaget är beläget. Kontakta kontoren i Göteborg, Stockholm eller Malmö för mer information. Tel växel: 010-850 10 00

Envix Nord AB

Geosigma - oberoende konsulter inom geovetenskap - mark-, berg- och vattenmiljöfrågor gör även uppdrag rörande fastigheters miljöstatus.

Golder Associates - arbetar med environmental due diligence.

Hifab

Market Ecology - erbjuder tjänster inom EDD, teknisk due diligence, second opinion på miljörapporter samt riskbedömning och kostandsuppskattningar av mark- och grundvattenåtgärder.

Ramböll Sverige AB

SWECO Environment AB - har en metodik kallad TEDD som står för Technical Environmental Due Diligence.

URS Nordic AB

WSP Environmental

ÅF - Ångpanneföreningen 

© 2000-2015 Krister Honkonen/MarksaneringsInfo