"annonsplats"

 "annonsplats"

 "annonsplats"

  

"annonsplats"

 

Behandling och mottagning 
av förorenade massor

Första sidan | E-post

Behandling och mottagning

Anläggningar för mottagning och behandling av förorenade massor är idag en bristvara på många håll i Sverige. Detta leder till långa transporter som många gånger förtar den miljövinst man uppnår genom en sanering.

Du hittar länkar och kontakter till de flesta företagen via sidan med Entreprenörer.

Skicka gärna in tips på fler platser som tar emot förorenade massor. Gärna med kontaktpersoner och länkar till en hemsida med information om anläggningen. E-post • DT Recycling AB - "Din innovativa och fristående samarbetspartner inom återvinning" har  anläggningar i Malmö och Helsingborg för mottagning och återvinning av olika avfallskategorier.
 • EkoTec AB - har flera anläggningar för mottagning och biologisk behandling av förorenade massor.
 • Heljestorp, Trollhättan - Mottagning och omhändertagande av förorenade massor i Västra Götaland. Ägs av Ragn Sells AB
 • Häradsudden, Norrköping – Mottagning och omhändertagande av förorenade massor i Östergötland. Ägs sedan 2015-01-01 av Ragn Sells AB
 • Högbytorp, Stockholm – Mottagning och omhändertagande av förorenade massor i Stockholm och Mälardalen. Ägs av Ragn Sells AB
   
 • Jönköpings Jordhantering AB - tar emot bensin-, diesel- och oljeförorenad jord vid mottagningsanläggningen finns på Torsviks industriområde, strax söder om Jönköping. Företaget har tillstånd från Länsstyrelsen att ta emot upp till 20 000 ton bensin-, diesel- och oljeförorenad jord per år.
 • Mewab AB - Karlstad – Linköping – Göteborg
  Mottagningsanläggningar på flera platser i Sverige. Flera anläggningar för olika typer av föroreningar. Ring för mera information.
  Johnny Lindström 070-3410199 eller Martin Ringborg 070-9651675
 • Miljöbolaget i Svealand - driver en anläggning i Storfors, Värmland.
 • NOAH AS - med mottagningsplats på Langöya i Oslofjorden. En av Norges ledande anläggningar för mottagning av förorenad jord och oorganiskt miljöfarligt avfall. Tar även emot avfall och jord från Sverige.
   
 • Norrlandsjord & Miljö - tar emot förorenad jord på Sunderbyn
 • NSR AB - tar emot och har behandling av förorenade massor i Helsingborg.
 • Ragn-Sells AB - Sanering och behandling av förorenade massor. Rikstäckande transportlösningar samt anläggningar på många platser i landet. Mobila tjänster för saneringsprojekt inom sediment- och oljeavskiljning, vattenrening och materialtvätt.

 • Renova AB  - driver en mottagnings- och behandlingsstation vid Kläpp i Stenungsund. Man arbetar där med kompostering av oljeförorenade massor med anläggningen under tak i en hall. Kan ta emot 20 000  ton/år. Dessutom mottagning av andra massor på exempelvis Fläskebo i Härryda. Kontakta Renova för närmare information.

 • RGS Nordic AB  har flera anläggningar med tillstånd att ta i mot FA och behandla jord runt om i landet. Bland annat i Örnsköldsvik, Vilhelmina, Norrköping, Filborna i Helsingborg, Löt i Vallentuna, Målserum i Västervik samt i Göteborg.

 •  SITA Sverige AB Avd. Marksanering

  Mottagning, behandling av förorenad jord; petroleum-, metall-, och PAH föroreningar samt sediment och PAH haltig tjärasfalt. Anläggningar i Forsbacka nära Gävle, Löt i Vallentuna, Kovik på Värmdö och Rödjorna mellan Skara och Skövde.
  Även för akuta saneringar.

  Kontakt: marksanering@sita.se
  Telefon kontoret i Stockholm vxl. 08 - 519 33 000 alt. 0708-895923,
  Kontoret i Göteborg telefon 0708-875003 

   
 • Fortum Waste Solutions - problemlösaren inom farligt avfall och förorenad mark. Vi erbjuder ett flertal olika behandlingsformer för förorenad mark, såsom biologisk behandling, jordtvätt, deponering och förbränning. Vi hjälper till med förundersökning, provtagning, analys, schaktning, transporter, behandling och återställande.

 • Swerecycling - ett varumärke inom Swerock som verkar i återvinningsbranschen. Har en återvinningsanläggning med väl fungerande verksamhet etablerad i Malmö. Planering av motsvarande anläggningar för i första hand Stockholm och Göteborg pågår.

 • SYSAV Marksanering - tar emot och behandlar förorenad jord i Malmö och har tillstånd att ta emot 100 000 ton/år. En avdelning inom Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag.

 • Sobacken - i Borås kan ta emot förorenade massor.

   
 • Svevia - har mottagningsanläggningar för förorenad jord på flera platser i landet:
  Umeå - Gotland - Kiruna - Piteå - Bollnäs - Eskilstuna - Halmstad - Ljungby - Ystad
  Läs mer om Svevias marksanering: Länk

 • SÖRAB - I Löt, Vallentuna kommun, finns tillstånd att ta emot 165 000 ton förorenade massor; jord, asfalt, sediment. SITA Sverige AB, Marksanering sköter verksamheten.

 • Tumbergs avfallsanläggning i Vårgårda - Tumberg är en nedlagd deponi som håller på att sluttäckas fram till 2025. Anläggningen tar emot schaktmassor som ej överstiger gränsvärdena för farligt avfall.

 • Vafab Miljö AB - avfallsbolag i Västerås med hantering av förorenade massor på anläggningen.

© 2000-2016 Krister Honkonen/MarksaneringsInfo

counter stats