Om MarksaneringsInfo

Första sidan  |  E-post       

Uppdaterad 2016-03-14Om MarksaneringsInfo

MarksaneringsInfo är ett projekt som startade våren 2000. Från en länksamling avsedd för eget bruk i första hand har webbplatsen vuxit till en välbesökt informationsplats för studenter och yrkesverksamma i branschen.

Idag drivs webbplatsen till stor del på grund av eget intresse för ämnet. Det gör också att uppdateringar ibland kan bli lite oregelbundna men om det kommer tips om nya inslag eller påpekanden om felaktigheter lovar jag att åtgärda dem snarast möjligt.

Det finns idag möjlighet att annonsera på hemsidan. Skicka ett mail om intresse finns för det.

Presentation av personen bakom webbplatsen
Jag som ligger bakom den här hemsidan heter Krister Honkonen. Jag är geolog med kvartär- och maringeologi som inriktning och har arbetat med förorenad mark sedan 1997. Erfarenheterna sträcker från inventeringsarbete på länsstyrelsen i Jönköping via projektledarjobb hos jordtvättföretaget Aurex Reci till arbete hos Göteborgs stad. Där började jag hos miljöförvaltningen och hösten 2002 gick jag till Fastighetskontoret för att arbeta med frågor rörande förorenad mark, främst i samband med exploateringsprojekt. Uppgiften var att stötta kontorets arbete med etableringen av nya bostäder och industrier där många förorenade områden måste undersökas och åtgärdas. Det innebar att bedöma behovet av undersökningar och åtgärder samt vara beställare av konsulter och saneringar vid behov.
 

Jag arbetar sedan 2010 som projektledare/miljökonsult hos COWI AB i Göteborg med frågor kring förorenad mark och inventering av miljöfarliga byggmaterial i samband med rivning, ombyggnation och fastighetsaffärer. Kontakta mig gärna på Göteborgskontoret om ni vill ha hjälp med problemställningar inom dessa ämnesområden. Tel: 010-850 13 44


Jag har också suttit med i styrelsen i Nätverket Renare Mark från starten 2001 fram till våren 2004. Från 2001 till 2011 arbetade jag som webbredaktör åt nätverket.
Från hösten 2002 fram till 2005 satt jag även i 
SGF:s Miljögeoteknikkommitté. Jag var också med i Programkommittén för Naturvårdsverkets program Hållbar Sanering. Under 2005 deltog jag i uppstarten av en regional avdelning av nätverket Renare Mark i västra Sverige.

I Uppsala den 30 mars 2006 delades Sweco-priset inom efterbehandling av förorenade områden ut för första gången. Jag hade den stora äran att bli den första pristagaren vilket kändes som en skön bekräftelse på att mitt arbete har betydelse för branschen. Läs mer om priset här. Diplomet kan läsas här.

Besök gärna min profil på LinkedIn för mer information.

Göteborg 2016-03-14

 

Kontakt:

MarksaneringsInfo c/o Krister Honkonen

Ostindiefararen 47, 417 65 Göteborg

honkonen@marksaneringsinfo.net

 

blogger web statistics